Vergoeding

Er zijn verschillende manieren om in aanmerking te komen voor een vergoeding of tegemoetkoming voor de sessies en trainingen van EFT Coach Breda.

WMO:(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
EFT Coach Breda is Zorgaanbieder bij de gemeente Breda.
Iedereen die gebruik maakt van zorg uit de WMO en in Breda
Bavel, Prinsenbeek, Teteringen of Ulvenhout woont is van harte welkom!

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Heb je veel meegemaakt, mentale problemen (PTSS, ADHD, ADD, HSP), lichamelijke problemen en heb je geen hulp uit je directe omgeving? Kan je geen hulp betalen?
Dan kan je bij jouw gemeente hulp aanvragen bij het WMO-loket.

Wanneer je hulp aangeboden krijgt via de WMO dan kan je een
Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN) toegewezen krijgen.

• ZIN (Zorg In Natura)
Krijg je Zorg in Natura en woon je in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen of Ulvenhout dan kan je via de gemeente Breda bij mij sessies/trajecten/trainingen afnemen.

• PGB: (persoonsgebonden budget)
Met een persoonsgebonden budget kan je de ondersteuning en sessies van EFT Coach Breda zelf kiezen en inhuren. Je kan rechtstreeks contact opnemen met
EFT Coach Breda. Je bent bij een PGB zelf verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een Zorgovereenkomst van Opdracht. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Werkgever:
Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende of werkgever in hoeverre de organisatie een vergoeding biedt voor een professioneel coachtraject. De coaching en training van EFT Coach Breda kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject, ziekteverzuim en counseling. De kans is groot dat jouw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt.

Arbodienst:
Een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf kan ook zeer zinvol zijn. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd.

Ondernemers / ZZP’er:
Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie kan je terecht bij je boekhouder/accountant of bij de belastingconsulent.

Zorgverzekering:
De sessies van EFT Coach Breda behoren niet tot het basispakket en worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

UWV:
Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van het herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Belastingdienst:
Mogelijk voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij de belastingaangifte.

Heb je vragen over de vergoeding vul dan het formulier even in…

  Velden met een * zijn verplichte velden

  Je voornaam*

  Je achternaam*

  Je e-mail*

  Je telefoonnummer*

  Onderwerp*

  Je bericht*

  Reacties zijn gesloten.