Privacy en Disclaimer

De informatie op deze website is geen vervanging voor medisch advies van je eigen arts. Als je twijfels hebt over het toepassen van EFT, NLP en andere methodieken raadpleeg dan de behandelaar, die je kan doorsturen naar een arts of collega.

De informatie op deze website kan een richtlijn zijn voor een gezonde levensstijl maar mag niet worden gebruikt om ziektes te diagnosticeren of gebruikt worden als vervanging van noodzakelijk medisch ingrijpen.

Deze site geeft informatie over energie-therapieën waarmee indrukwekkende resultaten behaald kunnen worden maar biedt geen garantie als behandelmethode. Ook niet wanneer je EFT, NLP en andere methodieken of andere oefeningen op deze site gebruikt als zelfhulpmethode.

Door het bekijken van deze site ga je ermee akkoord dat je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid en welzijn accepteert; je gaat er tevens mee akkoord dat de eigenaar van deze website niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade naar aanleiding van de informatie op deze website.

Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je deze site gewoon weg klikken.

PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar/coach, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Jouw behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Deze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), ook naar collega behandelaren, therapeuten en coaches.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelaar en/of administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die ik nodig heb voor de facturatie

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de sessie
 • de kosten van het consult

Reacties zijn gesloten.